Från att datorer blev hushållsartiklar, via internets framväxt till utvecklingen av smartphonekulturen - de senaste 30 åren har inneburit ett enormt paradigmskifte i nästan alla aspekter av samhället. Denna serie av tekniska innovationer på mycket kort tid har förändrat branscher och yrken och för alltid skapat nya föreställningar om företagsvärlden. Å andra sidan, med helt nya koncept, branscher och vägar till arbetsglädje som dyker upp nästan över en natt, börjar framtiden för produktivitet på arbetsplatsen också att bli ganska lovande.

Decentraliseringens nya tidsålder


Centraliserad ledning har varit företagsnormen under en stor del av det förflutna, men decentralisering - idén att överföra kontrollen till flera lokala kontor i stället för till ett huvudnav - är inte heller något revolutionerande koncept. Företag som Johnson & Johnson använde det med stor framgång för flera decennier sedan. Behovet bakom den nya vågen av decentralisering är dock lite annorlunda.

Den ökande komplexiteten i verksamheten


Ett litet företag i en bransch med få banbrytande förändringar och ännu färre intressenter skulle sannolikt trivas med gårdagens stela, centraliserade hierarki. Men när marknaden börjar bli mättad med nya företag, idéer och metoder kan företaget få stora svårigheter att ändra kurs och anpassa sig till nya faktorer. Internets intåg belyste denna fråga mer än något annat. Tiden mellan att ta del av nya marknadsutvecklingar och att agera på dem måste vara kortare än någonsin. Snabbt beslutsfattande och anpassningsförmåga var nu högsta krav för företag i snabbt föränderliga branscher.

Anpassningsförmåga genom självständighet


Mättnaden av konservativa och ofta mördande affärsmetoder under 80-talet och början av 90-talet gjorde den vanliga företagsarbetaren desillusionerad. Det stod klart att den stela, universella ledarstilen höll på att förlora mark, och att en ny, som gynnade flexibelt beslutsfattande och medarbetarnas egenmakt, gradvis växte fram. Omvälvande förändringar, som smartphones och internet, gjorde det möjligt för team att kommunicera i realtid som aldrig förr. Uppkomsten av startup-kultur, frilansarbete, delade arbetsplatser, arbete hemifrån, resevänliga jobb och andra icke-traditionella affärsarrangemang satte större fokus på resultat och mindre på ledningens kontroll. I sin tur ledde den ökade självständigheten till högre moral, ökad betydelse av att ha ett sammansvetsat team, fler innovationer inom arbetsprocesser och, naturligtvis, framväxten av en blomstrande industri för specialiserade produktivitetsverktyg.

Uppkomsten av en kultur för produktivitetsappar


Med den snabba ökningen av teknisk innovation följde ett överflöd av helt nya nischer och vägar till vinst. Efterfrågan på anställda med mycket specifika färdigheter ökade, och med den behovet av lika specialiserad programvara som kunde maximera den produktion som dessa anställda, som ofta var få till antalet, kunde producera. Samtidigt befann sig andra yrkesgrupper i en situation där de behövde vara mycket mer mångsidiga och anpassningsbara. Färdigheter som var främmande för deras expertområde var nu möjliga att uppnå tack vare tillgången till informationskällor och specialiserade appar som gjorde att de kunde lära sig snabbare och enklare än någonsin tidigare. Efterfrågan från båda dessa yrkesgrupper gav upphov till en livaktig, innovationsdriven bransch som omfattar tusentals produktivitetsappar, allt från kontorspaket, digitala uppslagsverk, e-postklienter, organisatörer och korrekturläsningsappar till specialprogramvara för kliniker, arkitekter, revisorer, lingvister och allt däremellan. Oavsett yrke eller bransch kunde alla nu bygga upp en verktygslåda med viktiga appar som i kombination kunde ge en skräddarsydd lösning som fungerade för deras specifika användningsområden.

Framtidens produktivitet


Det är svårt att föreställa sig 2030 års produktivitetsappar, men det finns tecken på att efterfrågan är på väg åt rätt håll. De branscher som är mest beroende av dessa produktivitetslösningar vänder sitt fokus från införandet av användbar programvara till optimering och uppskalning. Big data, datorinlärning och AI-drivna lösningar har redan visat sig vara grundläggande för att hjälpa oss att arbeta med de allt större datamängder som vi förväntas bearbeta dagligen. Dessutom har sociala medier överbryggat kommunikationsgapet mellan företag och kunder, vilket leder till ett ännu större fokus på snabbt beslutsfattande och att ta tillvara på feedback från kunderna. Dessa och många andra aktuella krav kommer att forma morgondagens smarta lösningar och nästa steg i vår eviga jakt på ökad produktivitet.


Redo för den stora tekniska revolutionen? Prova vår kompletta PDF-lösning gratis.