Doldur & imzala menüsüne erişim


PDF Extra'daki ilk belgenizi doldurmak veya imzalamak için “ Ana Sayfa” → “ Araçlar” → “ Doldur & İmzala” .

PDF Extra: accessing the fill & sign tools

İmzalamak istediğiniz bir PDF dosyasını zaten açtıysanız’bu işleve PDF Extra’araç şeridinden de erişebilirsiniz.

PDF Extra: accessing the fill & sign tools from the tool ribbon

Doldurma & imzalama araçlarına kısa bir genel bakış


PDF Extra size istediğiniz şekilde çalışma esnekliği sağlayan altı farklı doldurma ve imzalama aracı sunar.

PDF Extra: the fill & sign tools

Her birinin ayrıntılı bir dökümünü’yapalım.

PDF Extra: date icon   Tarih: Belgenize güncel bir tarih ekleyin. Tarih, belgenize yerleştirildikten sonra PDF Extra tarafından otomatik olarak oluşturulur, örneğin 27-Şubat-24.

PDF Extra: text icon   Metin: Mevcut PDF içeriğinin üstünde görüntülenen yeniden boyutlandırılabilir bir metin kutusu ekleyin.

PDF Extra: check and   Kontrol ve “X” işaretleri: doldurulabilir formunuzun herhangi bir yerine kontrol işaretleri veya “X” işaretleri ekleyin.

PDF Extra: quick sign icon   Hızlı İmza: imzanızla birlikte bir resim çizin, yazın veya yükleyin.

PDF Extra: digitally sign icon Dijital İmza: imzalandıktan sonra belgenizin değiştirilmediğini garanti etmek için özel bir imza türü ekleyin.

PDF Extra: free draw icon   Ücretsiz Çizim: belgenizin herhangi bir yerine özel çizimler ekleyin.