PDF'deki metinleri düzenleme


"Düzenleme Araçları" panelinden daha da gelişmiş PDF metin düzenleme özelliklerine erişebilirsiniz. PDF Extra içindeki araç çubuğuna şu şekilde erişebilirsiniz.


1. "Ana Sayfa" ekranından " Metin ve Görüntüleri Düzen le "ye tıklayın ve dosyanın bulunduğu yeri seçin.

PDF Extra: editing tools home view

İPUCU: Üst şeritteki "Düzenle "ye tıklayarak önceden açılmış bir belgeyi düzenlemeye de başlayabilirsiniz.

PDF Extra: PDF editing section

2. Sağ tarafınızda içeriğinizi çeşitli şekillerde değiştirmenizi sağlayacak bir "Düzenleme Araçları" paneli belirecektir.

PDF Extra: editing tools dialog window

3. Yazı tipini, boyutunu, boşluk seçeneklerini ve daha fazlasını değiştirmek için belgenizdeki herhangi bir metni vurgulayın.

Şimdi "Düzenleme Araçları" paneline eriştiğinize göre, her bir işlevin ne işe yaradığını inceleyelim.

Metin menüsü


Burada, bir PDF'deki metinleri düzenlemek için en sık kullanılan araçları bulacaksınız.

 • Yazı tipleri ve metin boyutu

  PDF Extra: fonts and text size toolbar

Bu, yazı tiplerini (Arial, Calibri, vb.) ve önceden seçilmiş herhangi bir içeriğin metin boyutunu değiştirmenize olanak tanır. Belirli bir yazı tipi seçilmezse, PDF Extra daha tutarlı ve hoş bir PDF okuma deneyimi için belge içinde zaten kullanılmış olan yazı tiplerine bağlı kalacaktır.

 • Metin biçimlendirme

  PDF Extra: text formatting toolbar


PDF Extra ile PDF'nizdeki herhangi bir metni kolayca kalın, italik ,alt simge, üst simge yapabilir veya renklendirebilirsiniz.

 • Aralıklar

  PDF Extra: text spacing toolbar

Belge boyunca tutarsız aralıkları düzeltmek istediğinizde bu noktada olmak istersiniz. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, özel satır aralığı, paragraf aralığı, karakter aralığı ve metni genişletmenizi veya daraltmanızı sağlayan yatay ölçekleme ayarlayabilirsiniz.

Nesneler menüsü


Burada, belgenizde görsel ayrım elde etmek için kullanılan çeşitli araçlar bulacaksınız. Bu araçlar iki alt kategoriye ayrılır: "Döndürme" ve "Düzenleme".

 • Döndürme: hem metinleri hem de PDF görüntülerini saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün. Ayrıca görüntüleri anında yatay veya dikey olarak çevirebilirsiniz.

 • Düzenle: PDF nesnelerinin nasıl düzenleneceğini seçin. "Öne Get ir" ile herhangi bir nesneyi diğerlerinin önüne getirebilir ve "Arkaya Gönder" ile diğer tüm öğelerin arkasına gönderebilirsiniz. Daha kademeli bir değişiklik için bunu " Öne Getir" veya "Geriye Gönder " ile katman bazında da yapabilirsiniz.