Gå till menyn Fyll i & Skriv under


För att fylla i eller skriva under ditt första dokument i PDF Extra går du till “ Home” → “ Tools” → “ Fill & Sign” .

PDF Extra: accessing the fill & sign tools

Om du’redan har öppnat en PDF-fil som du vill signera, kan du också komma åt denna funktion från PDF Extra’s verktygsband.

PDF Extra: accessing the fill & sign tools from the tool ribbon

En kort översikt över verktygen för att fylla i & signera


PDF Extra erbjuder sex olika verktyg för att fylla i och signera som ger dig flexibilitet att arbeta på det sätt du vill.

PDF Extra: the fill & sign tools

’ Låt oss göra en detaljerad genomgång av varje verktyg.

PDF Extra: date icon   Datum: Lägg till ett aktuellt datum i ditt dokument. Datumet genereras automatiskt av PDF Extra när du placerar det i dokumentet, t.ex. 27-feb-24.

PDF Extra: text icon   Text: Infoga en textruta som kan ändras i storlek och visas ovanpå det befintliga PDF-innehållet.

PDF Extra: check and   Kryss och “X” markeringar: Infoga kryss eller “X” markeringar var som helst i ditt ifyllbara formulär.

PDF Extra: quick sign icon   Quick Sign: Rita, skriv eller ladda upp en bild med din signatur.

PDF Extra: digitally sign icon Digital Sign: infoga en speciell typ av signatur för att garantera att ditt dokument inte har manipulerats sedan det undertecknades.

PDF Extra: free draw icon   Free Draw: lägg till egna ritningar var som helst i ditt dokument.