Ürün sürümünü kontrol etme


Şu anda hangi ürün sürümünü kullandığınızı kontrol etmek için, PDF Extra'yı başlatın ve aşağıda gösterildiği gibi ekranınızın sol kısmındaki "Hakkında" bölümünü ziyaret edin:

Checking PDF Extra product version - Step 1

Daha sonra PDF Extra logosunun hemen altında çalıştırdığınız mevcut sürümü ve hangi PDF Extra sürümünü kullandığınızı görebilirsiniz: Premium, Ultimate veya Lifetime.

Checking product version - Step 2

En son sürümümüze hangi yeni özellikleri ve iyileştirmeleri eklediğimizi kontrol etmek için, ekranınızın sol üst kısmındaki "Yenilikler "e tıklayın ve tüm değişiklikleri listeleyen bir pencere görünecektir.

PDF Extra's What's New section