Достъп до менюто за попълване & подписване


За да попълните или подпишете първия си документ в PDF Extra, просто отидете на “ Начало” → “ Инструменти” → “ Попълнете & Подпишете” .

PDF Extra: accessing the fill & sign tools

Ако’вече сте отворили PDF файл, който искате да подпишете, можете да получите достъп до тази функция и от лентата с инструменти на PDF Extra’.

PDF Extra: accessing the fill & sign tools from the tool ribbon

Кратък преглед на инструментите за запълване & подписване


PDF Extra ви предлага шест различни инструмента за запълване и подписване, които ви дават гъвкавост да работите по желания от вас начин.

PDF Extra: the fill & sign tools

Нека’направим подробна разбивка на всеки от тях.

PDF Extra: date icon   Дата: Добавете актуална дата към документа си. Датата се генерира автоматично от PDF Extra при поставянето ѝ във вашия документ, например 27-Feb-24.

PDF Extra: text icon   Текст: Вмъкнете текстово поле с променящ се размер, което се показва върху съществуващото PDF съдържание.

PDF Extra: check and   Check and “X” marks: поставете отметки или “X” marks навсякъде във вашия попълваем формуляр.

PDF Extra: quick sign icon   Quick Sign: нарисувайте, въведете или качете снимка с вашия подпис.

PDF Extra: digitally sign icon Цифрово подписване: вмъкнете специален тип подпис, за да гарантирате, че документът ви не е бил подправян след подписването му.

PDF Extra: free draw icon   Free Draw: добавете потребителски рисунки навсякъде в документа си.