Проверка на версията на продукта


За да проверите коя версия на продукта използвате в момента, просто стартирайте PDF Extra и посетете раздела " За" в лявата част на екрана, както е показано по-долу:

Checking PDF Extra product version - Step 1

След това можете да видите текущата версия, която използвате, точно под логото на PDF Extra, както и коя версия на PDF Extra използвате: Premium, Ultimate или Lifetime.

Checking product version - Step 2

За да проверите какви нови функции и подобрения сме добавили в последната версия, щракнете върху "Какво ново " в горната лява част на екрана и ще се появи прозорец със списък на всички промени.

PDF Extra's What's New section