Redigera texter i en PDF-fil


Du kan komma åt ännu mer avancerade funktioner för textredigering i PDF i panelen "Redigeringsverktyg". Så här kommer du åt verktygsfältet i PDF Extra.


1. Klicka på " Redigera text & bilder" på skärmen " Hem " och välj var filen finns.

PDF Extra: editing tools home view

TIPS: Du kan också börja redigera ett redan öppnat dokument genom att klicka på "Redigera" i det övre menyfliksområdet.

PDF Extra: PDF editing section

2. En panel med "Redigeringsverktyg" visas till höger, där du kan manipulera ditt innehåll på ett antal olika sätt.

PDF Extra: editing tools dialog window

3. Markera valfri text i dokumentet för att ändra teckensnitt, storlek, avstånd och mycket mer.

Nu när du har öppnat panelen "Redigeringsverktyg" ska vi titta närmare på vad varje funktion gör.

Menyn Text


Här hittar du de vanligaste verktygen för att redigera texter i en PDF.

 • Teckensnitt och textstorlek

  PDF Extra: fonts and text size toolbar

Här kan du byta ut teckensnitt (Arial, Calibri, etc.) och textstorlek för allt förvalt innehåll. Om inget särskilt teckensnitt har valts kommer PDF Extra att följa de teckensnitt som redan har använts i dokumentet för en mer konsekvent och behaglig PDF-läsupplevelse.

 • Formatering av text

  PDF Extra: text formatting toolbar


Med PDF Extra kan du enkelt fetstila, kursivera, indexera, supersindexera eller färglägga all text i din PDF.

 • Avstånd

  PDF Extra: text spacing toolbar

Det är här du ska vara när du vill åtgärda inkonsekventa avstånd i hela dokumentet. Beroende på dina behov kan du ställa in anpassat radavstånd, styckeavstånd, teckenavstånd och horisontell skalning, vilket gör att du kan expandera eller komprimera text.

Menyn Objekt


Här hittar du en mängd olika verktyg som används för att uppnå visuell separation i ditt dokument. Dessa verktyg är uppdelade i två underkategorier: "Rotation" och "Ordna".

 • Rotation: rotera både texter och PDF-bilder medurs eller moturs. Du kan också omedelbart vända bilder horisontellt eller vertikalt.

 • Ordna: välj hur du vill organisera PDF-objekt. Du kan placera ett objekt framför alla andra med "Placera framför" och skicka det bakom alla andra element med "Skicka bakåt". Du kan också göra detta lager för lager med antingen "För framåt" eller "För bakåt " för en mer gradvis förändring.