המרת PDF ל-ePub


כדי להמיר PDF ל-ePub , לחץ על הלחצן   PDF Extra: ePub conversion icon   סמל, פתח את הקובץ שברצונך להמיר, בחר היכן ברצונך לשמור אותו (מקומי או בענן) והמתן לייצוא המסמך לפורמט החדש.    

PDF Extra: PDF to ePub export in progress