שכפול (העתקה) של דפים


“ שכפול דפים ” התכונה מיוצגת על ידי התכונה   PDF Extra: duplicate pages icon   סמל. כפי שהשם מרמז, זה מאפשר לך בלחיצה אחת להעתיק כל עמוד או מבחר עמוד ישירות בתוך מארגן הקבצים.