חילוץ דפים

PDF Extra: extracting pages


“ חלץ דפים ” התכונה מיוצגת על ידי התכונה   PDF Extra: extract pages icon . זה בעצם מאפשר לך לייצא עמוד בודד או מבחר עמודים כקובץ PDF חדש לגמרי תוך שמירה על העיצוב ללא פגע. יש לך גם אפשרות למחוק את הדפים שחולצו מהמסמך המקורי שלך כדי למנוע כפילויות או להגן על מידע שלא נועד לראות את כולם.