יצירת קובצי PDF ממסמך ריק


הקובץ “ מסמך ריק ” פונקציונליות היא דרך מצוינת לבנות קובצי PDF בני עמוד אחד שצריכים לעמוד בדרישות הפרויקט הספציפיות. זה ’ זה הפתרון האולטימטיבי כאשר אתה צריך שליטה יצירתית מלאה.

כדי ליצור PDF חדש מאפס:

1.   לחץ על “ מסמך ריק ” .

PDF Extra: creating a blank PDF

2.   בחר את הקובץ ’ הכיוון, הרוחב, הגובה או סוג הפריסה (Legal, Letter, A4 וכו').

PDF Extra: choosing page size

3. לחץ על “ בסדר ” כדי לאשר את בחירתך.

4. כעת תוכל להתחיל לעבוד על ה-PDF הריק שלך.