המרת PDF ל-RTF


כדי להמיר PDF ל-RTF, לחץ על PDF Extra: RTF conversion icon   סמל, פתח את הקובץ שברצונך להמיר, בחר היכן ברצונך לשמור אותו (מקומי או בענן) והמתן לייצוא המסמך לפורמט החדש.

PDF Extra: PDF to RTF export in progress

הערה: סוג המרה זה זמין רק ל-PDF Extra משתמשים אולטימטיביים.