יצירת קובצי PDF מתמונת לוח


לוח הוא סוג של זיכרון לטווח קצר המאחסן באופן זמני טקסט ונתונים אחרים לשימוש מאוחר יותר. ב-Windows, נתוני הלוח המאוחסנים בדרך כלל כוללים טקסט שהועתק לאחרונה או צילום מסך שנעשה על ידי לחיצה על “ הדפס מסך ” במקלדת שלך.

עם PDF Extra, אתה יכול ליצור קובצי PDF חדשים עם כל תמונה שצולמה בדרך זו. לשם כך:

1. הקש “ הדפס מסך ” כדי לשמור את התמונה בלוח.

הערה: “ מתמונת הלוח ” אפשרות בתוך PDF Extra תישאר לא פעילה עד שתלחץ על “ הדפס מסך ” .

2. לחץ על “ מתמונת הלוח ” .

PDF Extra: creating a PDF from clipboard image

3.   תמונת הלוח שלך תיווצר באופן מיידי כקובץ PDF חדש.