דפי תיוג


ה- “ תוויות עמוד ” התכונה מיוצגת על ידי התכונה   PDF Extra: page labels icon . זה מאפשר לך לבחור פורמט מספור מותאם אישית עבור כל המסמך שלך או רק לבחור חלקים (למשל ספרות ערביות, ספרות רומיות או אותיות האלפבית). אתה יכול גם להוסיף קידומות מותאמות אישית לפורמט המספור שבחרת, לתת לך כלים גמישים לתיוג דפים כדי לעמוד בכל דרישות הפרויקט.

PDF Extra: page labels options menu