การแปลง PDF เป็น Powerpoint (PPTX)


หากต้องการแปลง PDF เป็น PPTX ให้คลิกที่   PDF Extra: PPTX conversion icon เปิดไฟล์ที่คุณต้องการแปลง เลือก ตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก (ในเครื่องหรือในระบบคลาวด์) และรอให้เอกสารส่งออกเป็นรูปแบบใหม่

PDF Extra: PDF to PPTX export in progress


หมายเหตุ:
PDF Extra รองรับการแปลงสองทาง (PDF → PPTX และ PPTX → PDF)