การทำสำเนา (คัดลอก) หน้า


“ ทำซ้ำเพจ ” คุณลักษณะ แสดงโดย   PDF Extra: duplicate pages icon   ไอคอน. ตามชื่อที่แนะนำ ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกหน้าใด ๆ หรือการเลือกหน้าภายในตัวจัดการไฟล์ได้ในคลิกเดียว