การแปลง PDF เป็น RTF


หากต้องการแปลง PDF เป็น RTF ให้คลิกที่ PDF Extra: RTF conversion icon   เปิดไฟล์ที่คุณต้องการแปลง เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก (ในเครื่องหรือในระบบคลาวด์) และรอให้เอกสารส่งออกเป็นรูปแบบใหม่

PDF Extra: PDF to RTF export in progress

หมายเหตุ: ประเภทการแปลงนี้ใช้ได้เฉพาะกับ PDF Extra เท่านั้น ผู้ใช้ขั้นสูงสุด