การสร้าง PDF จากเอกสารเปล่า


“ เอกสารเปล่า ” ฟังก์ชัน เป็นวิธีที่ดีในการสร้าง PDF แบบหน้าเดียวซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ มัน ’ เป็นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการการควบคุมการสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ

หากต้องการ สร้าง PDF ใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้น:

1.   คลิก “ เอกสารเปล่า ” .

PDF Extra: creating a blank PDF

2.   เลือกไฟล์ ’ การวางแนว ความกว้าง ความสูง หรือประเภทของเค้าโครง (Legal, Letter, A4 ฯลฯ)

PDF Extra: choosing page size

3. คลิก “ ตกลง ” เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

4. ตอนนี้คุณสามารถเริ่มทำงานกับ PDF เปล่าของคุณได้แล้ว