การแปลง PDF เป็นรูปภาพ (PNG และ JPEG)


การเปลี่ยน PDF เป็นรูปภาพ ช่วยให้คุณสามารถ แบ่งปันงานของคุณในที่ที่แต่เดิมไม่รองรับรูปแบบไฟล์ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แน่นอนว่า นี่เป็นเพียง หนึ่งในหลายตัวอย่าง ที่ว่าทำไมจึง ’ เป็นเรื่องดีที่สามารถเปลี่ยน PDF ให้เป็นรูปภาพได้

นี่คือวิธีการใน PDF Extra:

  1. คลิกที่   PDF Extra: image conversion icon ไอคอน
  2. เลือกว่าคุณต้องการส่งออกเอกสารเป็น JPEG หรือ PNG และตั้งค่าคุณภาพเอาต์พุตที่ต้องการ: ต่ำ ปานกลาง หรือสูง

    PDF Extra: selecting image conversion settings
  3. คลิก “ แปลง ” เพื่อเริ่มกระบวนการแปลง
  4. ขณะนี้ PDF ของคุณถูกสร้างเป็น JPEG/PNG

หมายเหตุ: PDF Extra รองรับการแปลงสองทาง (PDF → รูปภาพ และ รูปภาพ → PDF)