การเข้าถึงการตั้งค่าความปลอดภัย


หากต้องการเริ่มการป้องกันเอกสารในรูปแบบ PDF Extra เพียงไปที่ “ หน้าแรก ” → “ เครื่องมือ ” → “ ป้องกัน ” .

PDF Extra: accessing the PDF protection tools

หากคุณ ’ ได้เปิดไฟล์ PDF ที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันนี้ได้จาก PDF Extra ’ ริบบิ้นเครื่องมือ

PDF Extra: accessing the PDF protection tools from the tool ribbon