การหมุนหน้า

PDF Extra: rotating pages


“ หมุน ” คุณลักษณะ แสดงโดย   PDF Extra: rotate pages icon . ตามชื่อที่แนะนำ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถหมุนหน้าเดียวหรือเลือกหน้าได้ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา คลิกที่ “ หมุนหน้า ” จากเมนูแบบเลื่อนลงจะแสดงการตั้งค่าขั้นสูง เช่น การหมุนหน้า 180 องศา รวมถึงจำนวนหน้าที่จะหมุนในคราวเดียว:

  • หน้าทั้งหมด
  • หน้าที่เลือก
  • ช่วงหน้าที่กำหนดเอง

PDF Extra: rotating pages - advanced options