การติดป้ายกำกับหน้า


“ ป้ายกำกับหน้า ” คุณลักษณะ แสดงโดย   PDF Extra: page labels icon ไอคอน . ช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการกำหนดหมายเลขแบบกำหนดเองสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ หรือเพียงเลือกส่วนต่างๆ (เช่น เลขอารบิค เลขโรมัน หรือตัวอักษร) คุณยังสามารถเพิ่มคำนำหน้าแบบกำหนดเองให้กับรูปแบบการกำหนดหมายเลขที่คุณเลือกได้ ทำให้คุณมีเครื่องมือการติดป้ายกำกับหน้าที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการ

PDF Extra: page labels options menu