การแยกหน้า

PDF Extra: extracting pages


“ แยกหน้า ” คุณลักษณะ แสดงโดย   PDF Extra: extract pages icon ไอคอน . โดยพื้นฐานแล้วจะช่วยให้คุณสามารถส่งออกหน้าเดียวหรือการเลือกหน้าเป็นไฟล์ PDF ใหม่ล่าสุดในขณะที่ยังคงการจัดรูปแบบไว้ คุณยังมีตัวเลือกในการลบหน้าที่แยกออกจากเอกสารต้นฉบับของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำหรือป้องกันข้อมูลที่ทุกคนไม่ได้ตั้งใจให้มองเห็น