От превръщането на компютрите в предмети от бита, през възхода на интернет, до развитието на културата на смартфоните - през последните 30 години се наблюдава огромна промяна на парадигмата в почти всеки аспект на обществото. Тази поредица от технологични нововъведения за много кратък период от време промени индустрии и професии и завинаги преосмисли корпоративния свят. От друга страна, с появата на изцяло нови концепции, индустрии и пътища за постигане на високи постижения в работата почти за една нощ, бъдещето на производителността на работното място също започва да става доста обещаващо.

Новата ера на децентрализацията


Централизираното управление е било корпоративна норма през по-голямата част от миналото, но децентрализацията - идеята за прехвърляне на контрола към няколко местни офиса вместо към един главен център - също не е точно революционна концепция. Преди десетилетия компании като Johnson & Johnson са я прилагали с голям ефект. Необходимостта зад тази нова вълна на децентрализация обаче е малко по-различна.

Нарастващата сложност на бизнеса


Една малка компания в отрасъл с малко революционни промени и още по-малко заинтересовани страни най-вероятно би процъфтявала със строгата, централизирана йерархия от вчера. Когато обаче пазарът започне да се пренасища с нови компании, идеи и практики, компанията може да изпита сериозни затруднения при промяната на курса и приспособяването към новите фактори. Появата на интернет открои този проблем повече от всичко друго. Времето между научаването на новите тенденции на пазара и действията по тях трябваше да бъде по-кратко от всякога. Бързото вземане на решения и адаптивността вече бяха първостепенна необходимост за компаниите в бързо променящите се индустрии.

Адаптивност чрез автономност


Пренасищането с консервативни и често жестоки бизнес практики през 80-те и началото на 90-те години на миналия век разочарова обикновения корпоративен работник. Беше ясно, че закостенелият, универсален стил на управление губи позиции и постепенно се появява нов, предпочитащ гъвкавото вземане на решения и овластяването на работниците. Променящите играта фактори, като смартфоните и интернет, направиха възможно екипите да общуват в реално време, както никога досега. Възходът на стартъп културата, работата на свободна практика, споделените работни пространства, работата от дома, удобните за пътуване работни места и други нетрадиционни бизнес споразумения поставиха по-голям акцент върху резултатите и по-малко върху управленския контрол. На свой ред по-голямата автономия на работниците доведе до повишаване на морала, до нарастване на значението на сплотения екип, до повече иновации в работните процеси и, разбира се, до появата на процъфтяваща индустрия за специализирани инструменти за производителност.

Възходът на културата на приложенията за производителност


С бързия скок на технологичните иновации се появиха и изобилие от напълно нови ниши и начини за печалба. Търсенето на служители с много специфични умения се увеличи, а заедно с това и нуждата от също толкова специализиран софтуер, който може да увеличи до максимум резултатите, които тези служители, често малобройни, могат да произведат. В същото време други специалисти се оказаха в ситуация, в която трябваше да бъдат много по-гъвкави и адаптивни. Умения, които са били чужди на тяхната област на компетентност, сега са постижими благодарение на наличието на информационни източници и специализирани приложения, които им позволяват да се учат по-бързо и по-лесно от всякога. Търсенето и от двете групи професионалисти даде началото на динамична, движена от иновации индустрия, обхващаща хиляди приложения за продуктивност, вариращи от офис пакети, цифрови енциклопедии, пощенски клиенти, органайзери и приложения за коригиране на текстове до специализиран софтуер за клинични работници, архитекти, счетоводители, лингвисти и всичко между тях. Независимо от професията или отрасъла, сега всеки можеше да си създаде набор от основни приложения, които, когато се комбинират, могат да осигурят индивидуално решение, работещо за конкретните случаи на употреба.

Бъдещето на производителността


Трудно е да си представим приложенията за продуктивност през 2030 г., но признаците показват накъде ще се насочи търсенето. Индустриите, които разчитат най-много на тези решения за продуктивност, насочват вниманието си от приемането на полезен софтуер към оптимизация и увеличаване на мащаба. Големите данни, компютърното обучение и решенията, задвижвани от изкуствен интелект, вече се оказват основополагащи в подпомагането на работата с все по-огромните обеми от данни, които се очаква да обработваме ежедневно. Освен това платформите на социалните медии преодоляха пропастта в комуникацията между бизнеса и клиентите, което доведе до още по-голям фокус върху бързото вземане на решения и приемането на обратната връзка от клиентите. Тези и много други съвременни изисквания ще оформят интелигентните решения на утрешния ден и следващата стъпка във вечното ни търсене на повишена производителност.


Готови ли сте за голямата технологична революция? Изпробвайте безплатно нашето напълно функционално решение за PDF.