Достъп до настройките за сигурност


За да започнете да защитавате документи в PDF Extra, просто отидете на “ Начало” → “ Инструменти” → “ Защита” .

PDF Extra: accessing the PDF protection tools

Ако’вече сте отворили PDF файл, който искате да защитите, можете да получите достъп до тази функция и от лентата с инструменти на PDF Extra’.

PDF Extra: accessing the PDF protection tools from the tool ribbon