Конвертиране на PDF в изображение (PNG и JPEG)


Превръщането на PDF в изображение ви позволява да споделяте работата си на места, които традиционно не поддържат файловия формат, като например платформите на социалните медии. Разбира се, това е само един от многото примери защо е добре да можете да превръщате PDF файлове в изображения.

Ето как се прави това в PDF Extra:

  1. Щракнете върху иконата PDF Extra: image conversion icon.

  2. Изберете дали искате да експортирате документа като JPEG или PNG и задайте желаното качество на изхода: Ниско, средно или високо.

    PDF Extra: selecting image conversion settings

  3. Щракнете върху "Convert" (Конвертиране), за да започнете процеса на конвертиране.

  4. Вашият PDF файл вече е превърнат в JPEG/PNG.

ЗАБЕЛЕЖКА: PDF Extra поддържа двупосочно преобразуване (PDF → изображение и изображение → PDF).