Създаване на PDF файлове от изображение от клипборда


Клипбордът е форма на краткосрочна памет, която временно съхранява текст и други данни за по-късна употреба. В Windows най-често съхраняваните данни в клипборда включват наскоро копиран текст или снимка на екрана, направена чрез натискане на "Print Screen " на клавиатурата.

С PDF Extra можете да създавате нови PDF файлове с всяко изображение, заснето по този начин. За да направите това:

1. Натиснете "Print Screen ", за да запазите изображението в клипборда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията "From Clipboard Image" (От изображение в клипборда ) в PDF Extra ще остане неактивна, докато не натиснете "Print Screen".

2. Натиснете "От клипборда на изображението".

PDF Extra: creating a PDF from clipboard image

3. Вашето изображение от клипборда ще бъде незабавно генерирано като нов PDF файл.