Skapa PDF-filer från en urklippsbild


Ett urklipp är en form av korttidsminne som tillfälligt lagrar text och andra data för senare användning. I Windows är de vanligaste lagrade urklippsdata nyligen kopierad text eller en skärmdump som skapas genom att trycka på "Print Screen" på tangentbordet.

Med PDF Extra kan du skapa nya PDF-filer med alla bilder som tagits på detta sätt. Så här gör du:

1. Tryck på "Print Screen" för att spara bilden i urklipp.

OBS: Alternativet "From Clipboard Image" i PDF Extra kommer att vara inaktivt tills du trycker på "Print Screen".

2. Klicka på "Från urklippsbilden".

PDF Extra: creating a PDF from clipboard image

3. Din urklippsbild genereras omedelbart som en ny PDF-fil.