Extrahera sidor

PDF Extra: extracting pages


Funktionen "Extrahera sidor" representeras av ikonen PDF Extra: extract pages icon. Med den kan du exportera en enstaka sida eller ett urval av sidor som en helt ny PDF-fil med intakt formatering. Du har också möjlighet att radera de extraherade sidorna från ditt originaldokument för att undvika dubbletter eller skydda information som inte är avsedd att ses av alla.