Страници за етикетиране


Функцията "Етикетиране на страници " е представена с иконата PDF Extra: page labels icon. Тя ви позволява да изберете потребителски формат на номериране за целия документ или само за избрани части (напр. арабски цифри, римски цифри или букви от азбуката). Можете също така да добавяте потребителски префикси към избрания формат за номериране, което ви дава гъвкави инструменти за етикетиране на страници, които да отговарят на всички изисквания на проекта.

PDF Extra: page labels options menu