Rotera sidor

PDF Extra: rotating pages


Funktionen "Rotera" representeras av ikonen PDF Extra: rotate pages icon. Som namnet antyder kan du med den här funktionen rotera en enskild sida eller ett sidurval antingen medurs eller moturs. Om du klickar på "Rotera sidor" i rullgardinsmenyn visas avancerade inställningar, som att rotera sidor 180 grader, samt hur många sidor som ska roteras samtidigt:

  • Alla sidor
  • Valda sidor
  • Anpassat sidintervall

PDF Extra: rotating pages - advanced options