Намирането на модула на комбинатора е лесно. Ето какво трябва да направите:

  1. Стартирайте PDF Extra.

  2. Отидете на "Home → More".

    PDF Extra: accessing the combiner module

  3. Изберете "Комбиниране " от списъка с наличните опции.

    PDF Extra: accessing the combiner module step 2

СЪВЕТ: Можете също така да получите бърз достъп до инструмента от вече отворен документ, като изберете "Редактиране" → "Комбиниране на файлове " от лентата с инструменти по-горе.

PDF Extra: accessing the combiner from the tool ribbon