Попълване на формуляри


Както вече беше споменато, PDF Extra ви позволява да добавяте печат с текущата дата, да отбелязвате празни полета чрез поставяне на отметки и “X” знаци, а също и да включвате потребителски текстове чрез текстови полета с променящ се размер. Ако PDF формулярът е форматиран правилно, PDF Extra може също така автоматично да маркира всички празни полета и квадратчета в синьо, за да покаже, че те са попълними за ваше удобство.


По-долу е даден пример за попълнен формуляр, в който не са използвани нищо друго освен вградените в PDF Extra’инструменти за попълване и подписване.

PDF Extra: filled-out form example

ВАЖНО: Запазването на вашия PDF формуляр ще направи предоставената от вас информация постоянна част от този PDF файл!