Основи на организацията на PDF


Способността да организирате PDF документи е от решаващо значение, тъй като дори няколко малки промени могат да ги направят безкрайно лесни за четене и усвояване. Подобно на редактирането на PDF, можете да използвате органайзера, за да подобрите това, което вече’има, като промените реда на страниците или напълно да преоформите документа си, като добавяте и изтривате страници, докато той не съдържа точното количество информация.

С модула за организиране на PDF Extra’s можете да:

  • Добавяте нови страници или ги вмъквате от файл, скенер или изображение от клипборда
  • Завъртате страниците по посока на часовниковата стрелка, обратно на часовниковата стрелка или на 180 градуса
  • Извличате страници в нов файл, с възможност за изтриване на оригиналите
  • Бързо разделяне на PDF файл на два или повече спретнати форматирани файла
  • Промяна на размера на една или няколко страници с вградения инструмент за изрязване
  • Копиране с едно щракване на отделни страници или на персонализиран диапазон от страници
  • Етикетиране на страници с персонализирана номерация и префикси
  • Отпечатване или изтриване на страници, без да напускате органайзера

В случай че всичко това ви се струва обезсърчително, не се притеснявайте’, тъй като тази глава от ръководството за потребителя съдържа всичко, което ви е необходимо, за да използвате умело всяка една функция от този списък.

ГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ КРАТЪК ПРЕГЛЕД: