Подпечатване на документи с времеви печат


Времевият печат служи като цифрово доказателство за автентичност. Подобно на цифровите подписи, тези генерирани от сървъра времеви печати се използват за проверка на автентичността на даден документ, като записват точната дата и час на настъпване на дадено събитие. Поради връзката със сървъра, необходима за установяване на валидността на времевия печат, той е значително по-сигурен от обикновения цифров подпис и често се използва от правителства, финансови институции и корпорации по целия свят.

Добавяне на времеви печати


За да добавите времеви печат, първо трябва да се свържете със сървър. Ето как да добавите първата си връзка със сървър за времеви печати от панела “ Server Settings (Настройки на сървъра)” .

 1. Щракнете върху “ Time Stamp (Времеви печат)” .

  PDF Extra: accessing the timestamp tool

 2. Щракнете върху “ New” , за да добавите сървър за времеви печати.

  PDF Extra: adding a timestamp server

 3. Посочете името и URL адреса на сървъра за времеви печати, към който искате да се свържете.

  PDF Extra: setting up a timestamp server

  ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от това как е настроен сървърът за времеви печати, може да се наложи да предоставите и потребителско име и парола, преди да можете да се свържете с него.

 4. След като сървърът е добавен, изберете го и щракнете върху “ Продължете” .

  PDF Extra: selecting a timestamp server

 5. Изберете къде да запазите версията на оригиналния документ, маркирана с времеви печат.

 6. Вашият документ е маркиран с времеви печат!

СЪВЕТ: Ако вашият времеви печат не е потвърден автоматично, можете да го проверите по същия начин, както бихте проверили цифров подпис.


Моля, обърнете внимание, че веднъж добавен, времевият печат НЕ МОЖЕ да бъде изтрит!

PDF Extra: grayed out timestamp delete option