Вмъкване на страници


PDF Extra: insert pages menu


Функцията "Вмъкване на страници" е представена с иконата PDF Extra: insert pages icon. С PDF Extra можете да добавяте PDF страници по различни начини:

  • Като празна страница
  • Като сканирана страница
  • Като страница от друг файл
  • Като изображение от клипборда

Добавяне на празна страница

PDF Extra: adding blank page


Избирането на тази опция ще отвори диалогов прозорец, в който можете да изберете:

  • Колко страници да се добавят към документа
  • Къде да ги добавите в документа


Например можете да поставите новата страница преди или след съществуваща страница или да я направите първа или последна страница на документа.

Добавяне на страница от файл

PDF Extra: adding page from file


Избирането на тази опция ще отвори диалогов прозорец, в който ще ви помоли да изберете PDF файл, който искате да импортирате в документа си. След като заредите PDF файла, можете да изберете къде да добавите съдържанието му: преди или след определена страница, или в началото или в края на текущия PDF файл.

PDF Extra: choosing where to insert pages in new document


Добавяне на сканирана страница

PDF Extra: choosing scanner device


За да се възползвате от тази функция, първо трябва да свържете скенер към компютъра с Windows. След като скенерът е свързан, изберете името на устройството от падащото меню и щракнете върху "Сканиране".

СЪВЕТ: Можете също така да конфигурирате допълнителни настройки на устройството, като например настройки за управление на цветовете или стартиране на диагностичен тест, от връзката "Scanner Properties...".

След като щракнете върху "Scan" (Сканиране), ще получите още един прозорец, в който трябва да изберете къде искате да поставите сканираните файлове:

  • Преди/след текущо разглежданата страница
  • Преди/след конкретна страница
  • В началото/края на вашия PDF файл

PDF Extra: choosing where to place scanned pages


Добавяне на страница като изображение в клипборда

PDF Extra: adding page as clipboard image


За да използвате тази функция, първо трябва да направите снимка на екрана си, като натиснете "Print Screen " на клавиатурата на Windows. Това ще гарантира, че функцията "От изображение от клипборда " вече не е сива, което ще ви позволи да импортирате вашите снимки директно във вашия PDF файл преди или след определена страница.