Създаване на PDF файлове от изображения


PDF Extra поддържа два от най-популярните формати за изображения в интернет: JPEG и PNG.

1. За да превърнете PDF файла в изображения, щракнете върху раздела "Създаване " точно под "Начало".

PDF Extra: PDF creation home view

2. Щракнете върху опцията "От изображения ", след което просто плъзнете и пуснете вашия файл или го отворете от файловия изследовател на Windows.

PDF Extra: creating a PDF from image

3. Пренаредете реда на PDF изображенията чрез контролите за плъзгане и пускане или добавете нови изображения от бутона "Добавяне на файл ". Можете също така да изтриете всички изображения, които не желаете.

PDF Extra: adding new images

4. Щракнете върху "Combine" (Комбиниране) в долния десен ъгъл на прозореца "Combine Files" (Комбиниране на файлове), за да обедините всички изображения заедно.

5. Вашият PDF файл вече е готов за работа!