Организиране на страници в PDF файл


PDF Extra: organize pages icon PDF
Extra разполага с гъвкав модул "Организиране на страници ", който ви позволява да осмислите файловете си с интуитивни контроли за плъзгане и пускане. Просто поставете всяка страница там, където искате да бъде, и PDF Extra автоматично ще преномерира всяка страница в хронологичен ред.

PDF Extra: organizer module page visualizer section

Нека разгледаме всяка от опциите, които предлага модулът " Организиране на страници ".

PDF Extra: insert pages icon Вмъкване на страници: вмъкнете нови празни страници, импортирайте страници от други PDF файлове или импортирайте сканирано изображение или изображение от клипборда.

PDF Extra: rotate icon Завъртане: завъртете отделни страници по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея. Можете също така да завъртите персонализиран диапазон от страници или всички страници едновременно.

PDF Extra: extract pages icon Извличане на страници: копирайте избрани страници в чисто нов PDF файл, с възможност за изтриване на оригиналните страници при извличането.

PDF Extra: extract pages dialog window

PDF Extra: split pages icon Split PDF: разделете един файл на два или повече PDF файла, които ще съдържат равномерно разпределените страници на оригиналния документ.

PDF Extra: duplicate pages icon Дублиране на страници: незабавно копирайте избраните в момента страници с едно щракване.

PDF Extra: page labels icon Page Labels (Етикети на страници): променете формата на номериране (цифри, букви, римски цифри), приложете суфикси и изберете дали тези промени да започват от конкретна страница ("Начална страница"), да се прилагат за потребителски диапазон от страници или да засягат целия документ.

PDF Extra: page labels dialog window

PDF Extra: print pages icon Print Pages (Отпечатване на страници): изберете колко страници да се отпечатат, ориентацията на отпечатания PDF файл и дали документът да се отпечата едностранно или двустранно. Можете също така да свиете всички страници с големи размери и да отпечатате файла като изображение.

PDF Extra: print dialog window

PDF Extra: rotate icon Изтриване на страници: изтрийте текущия избор на страници или персонализиран диапазон от страници.

Искате да научите повече? Разгледайте специалния ни сегмент за организиране на PDF файлове.