Добавяне на текстови полета в PDF


PDF Extra: add text icon В
PDF Extra щракването върху иконата "Добавяне на текст " в горната лента с инструменти ще ви позволи да вмъкнете собствено писмено съдържание навсякъде, където пожелаете, включително върху изображения. Всеки път, когато щракнете върху текст, докато сте в режим " Редактиране ", той ще бъде подчертан от правоъгълник, по-известен като "текстово поле".

PDF Extra: inserting a text box

Всеки текст ще се пренарежда в текстовото си поле, така че всички промени, които правите, да изглеждат естествено. Текстовите полета също така са независими едно от друго, което означава, че всички промени, които правите в едно текстово поле, няма да се отразят на останалите, за да се запазят първоначалното оформление и форматиране.

Работата с текстово поле е проста. Щракването върху него ще ви позволи да:

  • редактиране, изтриване или пренаписване на PDF текст в текстовото поле
  • да разширявате или прибирате текстовото поле чрез дръжките с форма на точка
  • Завъртете текста, като задържите и плъзнете дръжката за завъртане(↻)
  • Преместване на полето чрез задържане и плъзгане на очертанията му (SizeAll cursor)