Достъп до менюто на компресора


Намирането на модула за компресиране на файлове е също толкова интуитивно, колкото и достъпът до всяка друга функция в PDF Extra.

  1. Стартирайте PDF Extra.

  2. Отидете на "Начало → Още".

    PDF Extra: accessing the file compression module

  3. Изберете "Компресиране " от списъка с наличните опции.

    PDF Extra: accessing the file compression module step 2


СЪВЕТ:
Можете също така да получите бърз достъп до инструмента от вече отворен документ, като изберете "Редактиране" → "Компресиране" или "Начало" → "Компресиране " от лентата с инструменти по-горе, както при комбиниране на файлове.