Инструментите за защита на PDF


С PDF Extra получавате всичко необходимо, за да запазите файловете си в безопасност.

PDF Extra: the PDF protection tools

Нека ’ прегледайте всеки един по-отблизо.

PDF Extra: digitally sign icon   Цифрово подписване : Добавете цифров подпис, за да гарантирате, че съдържанието на вашия PDF файл не е променено след подписването му.

PDF Extra: validate icon   Валидиране : Част от “ Цифров подпис ” , този инструмент ви помага бързо да потвърдите всички цифрови подписи във вашия документ. Ако в документа няма цифров подпис, тази опция ще бъде неактивна.

PDF Extra: timetamp icon   Времево клеймо : Бързо добавете времево клеймо към вашия файл, което е тип цифров подпис, чиято валидност се потвърждава от сървър. Ако в документа няма клеймо за време, щракнете върху “ Печат за време ” ще отвори “ Настройки на сървъра ” панел вместо това.

PDF Extra: server settings icon   Настройки на сървъра : Бързо добавяне, редактиране или премахване на сървъри с времеви клейма.

PDF Extra: protect document icon   Защита на документа : Задайте силни пароли само за четене и разрешения за вашия PDF документ.