Изтриване на страници


PDF Extra: deleting pages


Функцията "Изтриване на страници" е представена с иконата PDF Extra: delete pages icon. Можете да изтриете избраните в момента страници или потребителски диапазон от страници. Поставянето на мишката върху дадена страница ще ви даде и бърза възможност да изтриете тази конкретна страница, което ще ви спести време за боравене с менютата, ако искате да премахнете само няколко страници.