Fylla i formulär


Som tidigare nämnts kan du med PDF Extra lägga till en stämpel med aktuellt datum, kryssa i tomma rutor genom att infoga bockar och “X” markeringar, och även lägga till egna texter via textfält som kan ändras i storlek. Om PDF-formuläret är korrekt formaterat kan PDF Extra också automatiskt markera alla tomma fält och kryssrutor med blått för att visa att de är ifyllningsbara.


Nedan visas ett exempel på ett ifyllt formulär där PDF Extra’s inbyggda verktyg för att fylla i och skriva under används.

PDF Extra: filled-out form example

VIKTIGT : Om du sparar ditt PDF-formulär blir din information en permanent del av den PDF-filen!