PDF-säkerhetsverktygen


Med PDF Extra får du allt du behöver för att hålla dina filer säkra.

PDF Extra: the PDF protection tools

Låt ’ s granska var och en närmare.

PDF Extra: digitally sign icon   Signera digitalt : Lägg till en digital signatur för att garantera att innehållet i din PDF-fil inte har ändrats sedan den signerades.

PDF Extra: validate icon   Validera : En del av “ Signera digitalt ” , det här verktyget hjälper dig att snabbt validera alla digitala signaturer i ditt dokument. Om det inte finns någon digital signatur i dokumentet kommer detta alternativ att vara nedtonat.

PDF Extra: timetamp icon   Tidsstämpel : Lägg snabbt till en tidsstämpel till din fil, vilket är en typ av digital signatur vars giltighet bekräftas via en server. Om det inte finns någon tidsstämpel i dokumentet klickar du på “ Tidsstämpel ” kommer att öppna “ Serverinställningar ” panel istället.

PDF Extra: server settings icon   Serverinställningar : Lägg snabbt till, redigera eller ta bort tidsstämpelservrar.

PDF Extra: protect document icon   Skydda dokument : Ställ in starka skrivskyddade och behörighetslösenord för ditt PDF-dokument.