Lägga till textrutor i en PDF-fil


PDF Extra: add text icon I
PDF Extra kan du klicka på ikonen "Lägg till text" i det övre verktygsfältet för att infoga ditt eget skrivna innehåll var du vill, även ovanpå bilder. Varje gång du klickar på en text i "Redigera"-läget markeras den med en rektangel, mer känd som en "textruta".

PDF Extra: inserting a text box

Varje text kommer att återflödas inom sin textruta så att alla ändringar du gör ser naturliga ut. Textrutor är också oberoende av varandra, vilket innebär att alla ändringar du gör i en textruta inte påverkar de andra så att den ursprungliga layouten och formateringen bevaras.

Att arbeta med en textruta är enkelt. Om du klickar på den kan du göra följande:

  • Redigera, radera eller skriva om PDF-text i textrutan
  • Expandera eller dra tillbaka textrutan med hjälp av de punktformade handtagen
  • Rotera texten genom att hålla ned och dra i rotationshandtaget(↻)
  • Flytta runt rutan genom att hålla ned och dra i dess konturer (SizeAll cursor)