Organisera sidor i en PDF-fil


PDF Extra: organize pages icon PDF
Extra har en flexibel "Organisera sidor"-modul som gör att du kan få ordning på dina filer med intuitiva dra-och-släpp-kontroller. Placera helt enkelt varje sida där du vill att den ska vara och PDF Extra kommer automatiskt att numrera om varje sida i kronologisk ordning.

PDF Extra: organizer module page visualizer section

Låt oss ta en titt på de olika alternativen i modulen "Organisera sidor".

PDF Extra: insert pages icon Infoga sidor: infoga nya tomma sidor, importera sidor från andra PDF-filer eller importera en skannad bild eller en urklippsbild.

PDF Extra: rotate icon Rotera : rotera enskilda sidor medurs och moturs. Du kan också rotera ett anpassat sidintervall eller alla sidor samtidigt.

PDF Extra: extract pages icon Extrahera sidor: kopiera valda sidor till en helt ny PDF, med möjlighet att radera originalsidorna vid extrahering.

PDF Extra: extract pages dialog window

PDF Extra: split pages icon Dela PDF: dela upp en enskild fil i två eller flera PDF-filer som innehåller de jämnt fördelade sidorna i originaldokumentet.

PDF Extra: duplicate pages icon Duplicera sidor: kopiera omedelbart de markerade sidorna med ett enda klick.

PDF Extra: page labels icon Sidetiketter: ändra numreringsformat (siffror, bokstäver, romerska siffror), lägg till suffix och välj om dessa ändringar ska börja från en specifik sida ("Startsida"), gälla för ett anpassat sidintervall eller påverka hela dokumentet.

PDF Extra: page labels dialog window

PDF Extra: print pages icon Skriv ut sidor: välj hur många sidor som ska skrivas ut, den utskrivna PDF-filens orientering och om dokumentet ska skrivas ut på en enda sida eller på båda sidorna. Du kan också krympa överdimensionerade sidor och skriva ut filen som en bild.

PDF Extra: print dialog window

PDF Extra: rotate icon Ta bort sidor: ta bort det aktuella sidvalet eller ett anpassat sidintervall.

Vill du lära dig mer? Kolla in vårt särskilda PDF Organizer-segment.