Tidsstämpling av dokument


En tidsstämpel fungerar som ett digitalt äkthetsbevis. På samma sätt som digitala signaturer används dessa servergenererade tidsstämplar för att verifiera äktheten hos ett dokument genom att registrera exakt datum och tid då en händelse inträffade. Eftersom det krävs en serveranslutning för att fastställa en tidsstämpels giltighet är den betydligt säkrare än en vanlig digital signatur och används ofta av myndigheter, finansinstitut och företag över hela världen.

Lägga till tidsstämplar


För att lägga till en tidsstämpel måste du först ansluta till en server. Så här lägger du till din första anslutning till en tidsstämpelserver från panelen “ Serverinställningar” .

 1. Klicka på “ Tidsstämpel” .

  PDF Extra: accessing the timestamp tool

 2. Klicka på “ Ny” för att lägga till en tidsstämpelserver.

  PDF Extra: adding a timestamp server

 3. Ange namn och URL för den tidsstämplingsserver som du vill ansluta till.

  PDF Extra: setting up a timestamp server

  OBS: Beroende på hur tidsstämplingsservern är konfigurerad kan du behöva ange ett användarnamn och lösenord innan du kan ansluta till den.

 4. När servern har lagts till markerar du den och klickar på “ Fortsätt” .

  PDF Extra: selecting a timestamp server

 5. Välj var du vill spara en tidsstämplad version av ditt originaldokument.

 6. Ditt dokument har tidsstämplats!

TIPS: Om din tidsstämpel inte valideras automatiskt kan du verifiera den på samma sätt som en digital signatur.


Observera att en tidsstämpel INTE KAN raderas när den väl har lagts till!

PDF Extra: grayed out timestamp delete option