Skapa PDF-filer med hjälp av en PDF combiner


Att sammanfoga PDF-filer är ett bra sätt att hålla ordning på sitt arbete och samtidigt spara lagringsutrymme. Denna funktion i PDF Extra liknar den som används för att skapa en PDF från en bild, med undantaget att du kan använda funktionen "Kombinera filer" för att slå samman både PDF-filer och bilder.

Så här fungerar det i praktiken:

1. Klicka på "Kombinera filer".

PDF Extra: combining multiple files

2. Välj de filer du vill ladda upp eller dra och släpp dem i användargränssnittet, precis som när du skapar en PDF från en bild. På samma sätt kan du också omorganisera ordningen på dina filer innan du bestämmer dig för det slutliga resultatet.

3. Klicka på "Kombinera" för att skapa din nya fil.