Dela upp sidor

PDF Extra: splitting pages


Funktionen "Dela PDF" representeras av ikonen PDF Extra: split pages icon. Den liknar extrahering av sidor eftersom den också exporterar dem till ett nytt PDF-dokument. Med en siddelning skapar du dock två eller flera nya filer som innehåller de jämnt fördelade sidorna i din ursprungliga PDF.

Säg till exempel att du vill dela upp ett 6-sidigt dokument i två jämna halvor (en som innehåller sidorna 1-3 och den andra sidorna 4-6). Det finns två sätt du kan gå tillväga på:

  • Välj alternativet "Dela upp efter antal sidor" och skriv in "3".
  • Välj alternativet "Dela upp efter sidintervall" och skriv in 1-3.


I båda fallen får du samma resultat: två helt nya PDF-filer med båda halvorna av ditt originaldokument. PDF Extra låter dig även dela upp PDF-filer beroende på var du har placerat dina bokmärken. Om du till exempel bokmärker PDF -sidorna 1 och 4 får du samma resultat som med de andra två metoderna som vi just har beskrivit. Allt hänger på vad du föredrar.